DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.03.2023 08:08:00 

...u Čemerním sebe žijú jak...                                            .  .  .  dakedi a dňeš .  .  .
 
                                                                                                                                                                                                            pohľad do valala z bivalej fari 

                                                                                               
 
                                          
                                                                              ... alebo jak sebe to pametam ja ...
 
 
 
      okresný? prebor zo vzduchovej pušky "3x10" ran v stoje 1981 Naď Kapoš
 
 
     vtedi som much mac tak 17-18 rokov, povice sopľak, tiž pravda-no reprezentoval som naš valal
  v dorasce a to som bul nato dosc "naverchu". To už som bíval v Strážskom, no ale znace,         
     ne furt še dari a tak aj v tedi to bars nešlo.      
  Humenné-slabo, Vranov-bida, Mihaľovce jak-tak a čekaľi nás V.Kapušany. Kedz tak rozdumujece
  a nit božička še poriadne trafic do štredku tak vas lapaju mindraki. Ta co bi sce zrobili a to
     treba vstavac v nedzeľu skoro ráno. Ocec jak trener nakazoval, prikazoval, radzil i dopručoval
  no mlada zbešneta krev še ľehko zastavic neda. Kedz som aj nadaľej neočekaval boh zna co
  v sobotu zabavov to raj, som še dakdze na zabave zabudnul aj s dajakíma ampérmi som doražil
     domu asi o piatej hodzine. Najľepší čas na spaňe a tu zomnu dachto treše že mam vstávac.
  No nezabijali bi sce ? Co to vstanuc, ale utrimac še na nohov, to bulo daco. Kedz me ocec 
  zbačil jak še presuvam nekoordinovaním spôsobom po chiži, nezalamoval len rukami ale asi bi aj
  barlami jak ten viliečení v piešťanoch. No barli nemal, len ožartoho reprezentanta o šedzmej 
  hodzine rano. Perše že me vimení, no zožence dakoho v nedzeľu skoro ráno. Asi to vzdal lebo
  me naložil do auta Š.105 a v Čemerním sme naložili zbitok družini a o dzeviatej sme še
     prezentovali v telocvični v Kapušanoch. Kedz že nichto odomne veľo neočekaval a ani ja od sebe,
  spadla zomne zodpovednosc a v kalape jak nošil "Džejár" len u čarním som nabehnul
  na štartovacu čaru. Už pri perších troch či pejcoch nastrelov som vidzel že veľo nevidzim.
  Sice do terča som še trafil aľe tam už kružki nenakrešľili. Po bojovej poradze ocec rezignoval
  a len še tras žebi som dakoho "nesejmul". Znace sebe predstavic u tim kalape, rozkivaní jak
  metronom z nepričetním pohľadze zo zbraňu v rukoch aj kedz z najmenším kalibru,no ...
  ale babi po mne patreli /aj kedz teraz presne neznam čom /.
  Kedz nam organizatori nasipali broki do krabičkov až vtedi začal dzivoki západ. Jak som začal,
  moja kadencia še skoro rovnala Kalašnikovovu. Muška še  nechcela zastavic na terču a tak
  jak prišlo tak višla rana. Ocec patrel cez daľekohľad do cíľa a ja še bal opitac co a jak.
  Aj mi bulo čudno že me nehriši, no nešupal som do ho... žebi nešmerdzelo. Cali dotrapeni som
  še vipratal do karčmi co bula nedaleko zahojic še, pokuric a na neuspech som chcel zabudnuc.
  Po čaše kedz som še vracal, už me zhaňali bo bulo vihodnoceňe a ja som bul na trecím mejsce.
  Co vám povím, jak kebi sme dobili Bastilu abo Spartu, ocec spokojní calí ušmiati a ja s tím
  kalapom na bedni ...  je to pocít božský keď ... /P. Hamel/
 
   
  okresná súťaž v biatlone Podhoroď: 1980-81
 
 
    Neznam skadzi asi z okresnoho viboru svezármu še ocec doznal, že v Pidhorodí budu ľudze
  behac na ližov a aj štriľac z maloražki. No co bi sce neurobili pre zviditeľnenie valala.
  Čemerné to stredisko žimních športov, Donovaly to ľen taki mali kopec proci našomu Hrunu,
  liže, sanki, sački od NPK, to vrcholové stredisko. No co, vtedi som ani neznal dze Pidhoroď
  kto bi še necešil. Trening sme brali vážne, dajake liže sme mali a tak treningová trasa bula
  od Čopaka po pod les ku Kúrií a nazad. Liže som mal take foršti na tu dobu coolove.
  Dze buli požičovne alebo peneži a tak mesto ližarok som mal kapce, no znace sebe predstavic
  tote mechire na nohov. No kondičku sme jaku taku nabrali i prišol dzeň D. Po privitacom
  ceremoniale v miestnej karčme sme še presunuli na kopec za valalom. Kedz to príšlo cali
  nabudzení som vištartoval na polní plin. Co Vám budzem hutorec. Makal som jak farební.
  Hore kopcom dolu kocom, cahal som tote dva dreva za sobu jak burlaci na Volge a flinta me
  bila po chribce co som tiždzeň to nemuch rozchodzic. Jaki to bul slastní pocit kedz som
  po odštriľani prešol cíľom a nemuch som lapic vzduch. Kedz me vibrali z ližov a okisličil som
  krev, doplažil som še ku stoliku rozhodcov opitac še jaki som mal čas. Chceli bi sce znac,
  aj ja, doteraz neznam lebo toti špecialisti sebe nepoznačili kedi som vištartoval. Takoj me
  povzbudzili v mojej športovej kariere. Asi od vtedi som na ližoch nestál a išol som do karčmi
  dze som mal šancu na lepší visledok.
 
 
    
 
 

 
 
 
 ...tu bi som chcel podavac Vašo fotki,ta kedz daco najdzece u starích
    šifonerov abo šuflikov ta ich skopirujce a po druce mňe pošľice.Ď...
   
 
 
 


  ....................................................................... tak som začínal .........................................................................................

   

     ..............už vtedi me to trimalo- ja ako šofer  Števo Mikloš  spolujazdec a Marta Miklošová jak inštruktor ......................
   
     


   no dze sme    na_valaľe      na_hustaku         na_zahumnu       na_okolici     na_mapoj     co znas o dedzine    ľubis macanku     dakedi a dňeš 

    .............................................. v prvej tiede v prvej lavici a prvý unudený ..................................................................
     

 

 
   

   
    ................................................ Peťo Fuga .......... Z. Berilová .................... ja .................Ďoďo Holej ..........................
     

...... Ďoďo Holej ..... Zlaťa Berilová .................. ja ...................................... Peso-Miro Dančišin ........................................
     
     free counters
                                                                                                         
 
                                                                                                           
    no dze sme    na_valaľe      na_hustaku         na_zahumnu       na_okolici     na_mapoj     co znas o dedzine    ľubis macanku     dakedi a dňeš                                   
  Hudba: Arzén